P2K2 Memahami Perilaku Anak Kecamatan Junrejo

Memahami perilaku anak merupakan bagian lanjutan dari sesi P2K2 Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Materi ini diharapkan dipraktikkan di rumah dalam pengasuhan anak yang lebih baik. Pendamping Chychy memberikan pengenalan kepada KPM baru mengenai P2K2 tersebut.

Orangtua perlu memperhatikan dalam pengasuhan anak misalnya membuat peraturan dengan melibatkan anak, memberikan penghargaan sewajarnya dalam hal anak mempraktikkan perilaku baik tujuannya agar supaya anak bertanggungjawab. Perkataan dan perbuatan orangtua seyogyanya sejalan dan yang paling penting kerjasama antara kedua orang tua dalam memahami perilaku anak. Salam PKH.

Pekerja sosial supervisor
Moch. Ferry D. C.EmoticonEmoticon